Mærke sager

Kort og godt til kommunal valget i Vordingborg kommune
Pengene ligger bedst i borges egen lomme. Det giver flere muligheder for det frie valg.
Pengene skal følge borgerne, ældre som ung. Så kan vi få Danmark bedste ældrepleje og skoler.

Budget og demografireguleringen 2021 fjernede kommunalbestyrelsen uden    Nye Borgerlige penge fra ældre området. Det svarede til ca 26 fuldtids stillinger. Det betragter vi som omsorgs svigt over for de ældre. Det har medført dårligt arbejdsmiljø og mange har sagt op. Regningen kommer nu og frem på extra udgifter til vikar firmaer.

Mere affaldssorte- ring, men betaling via vægt pr kg.
Stop frås og stop det nye rådhus. Vi har ikke råd til flere konkurser.
Husk det er dine skatte penge der misbruges. Jeg ønsker kommunen er til for borgerne og ikke omvendt.
Ja til ud- vikling men nej til ferie fabrik hjelm bugt. Eller asylcenter ved hjelm bugt som enhedslistes fremførte på vælger møde på Møn.

Krydstogtskibe i er- hvervs havnen, vil gavne hele kommunen


Erhvervslivet 

Private virksomheder små som store, er stor årsag til vores velfærds samfund vi har i Danmark. Jeg mener man skal være meget opmærksom på danske byggeopgaver. Jeg oplever mange store opgaver går til udenlandske firmaer eller danske firmaer som hyre udenlandske medarbejder med det samme. Årsagen er for det meste at opgaverne skal i EU udbud. Derfor kan det kun gå for langsomt med at komme ud af EU. Det er fint med samarbejde med EU men vi skal sikre danske firmaer og arbejdspladser.


Skat og afgifter

Skat er altid noget man diskutere. Jeg har en helt klar holdning. Pengene ligger bedst i vores egne lommer.

Skat har lavet et system der er u gennemskueligt for almindelige borger. Tanken med at der ikke var skatte træk for det der svare til person fradraget i dag. Der efter 38 % skat af resten. Ledt og enkel. Alle andre fradrag, moms og afgifter afskaffes. Det var ledt og enkelt. Men det ville jo betyde mange i told og skat ville stå uden arbejde. Men de kunne nok bruges andre steder. Pleje sektoren kommer jo til at mangle medarbejder i fremtiden.


Væk med 60 % dokumentation.
Omskoling af medarbejderne til varme hænder plejen.

politikker og embedsfolk på borgen siger, der bruges formeret tid på dokumentation i kommunerne. Der skal være flere varme hænder til borgerne.  Sikke en gang mundbøvl. Embedsværket der er tilknyttet Christiansborg ansætter i en løbende strøm medarbejder. Alle disse medarbejder ansættes med kun et stort formål. At spørge efter nye reporter og dokumentation fra kommunerne. Den dybe tallerken opfindes hele tiden og som minimum hver gang der kommer en ny medarbejder, hvor den erfarende bliver mellem leder. Så der skal startes i toppen for at få stoppet den onde spiral stoppet og medarbejderne kan få tid til at udføre deres job.

Regionerne bør nedlægges.
Hospitalerne og offentligt trafik bør lægges under staten. Resten af opgaverne bør varetages af kommunerne. Kommunerne laver på nuværende tidspunkt mange af de samme sager som regionen. Så væk med dobbelt arbejde.

Social området

Det er helt bevist jeg har valgt socialområdet. Som fokus område. Ældre og syge borger glemmes når slaget skal slås. Alle politikker råber om disse områder tilføres flere penge. (Her skal man huske, at penge ikke er alt. Tryghed og omsorg har en kæmpe betydning for ældre og syge. )

Demografi regulering kommer som en tyv om natten. Her fjernes voldsomt mange penge fra ældre områderne, før budget forhandlinger.
Budgetter i kommunerne skal hænge sammen. Her fjernes igen mange millioner fra ældre og syge. De brokker sig aldrig. Der kommer somme tider et host fra pårørende. Så bliver der lidt fokus og tiltag, men det tages bare et andet sted i området. Husk det er vores forælder og deres forældre som har bygget vores velfærds samfund op. Det skal vi værne om og yde en værdi alderdom.

Indvandring til Danmark.

Dansker der finder en udlandske ægtefæller. Bliver som systemet er lige nu, behandlet mere end groft. Man skal stille en stor økonomisk  garanti, ha passende bolig og garantere ægtefællen i 7år.
Disse regler gælder ikke for flygtninge og migranter. Jeg mener det er grotesk at Dansker skal stilles så ringe i vores eget land.

Hver år flytter en del personer til Danmark. De kommer til Danmark med åben sind, de ønske  Danmark og bidrager fra første dag. Mange er godt uddannet .  De kommer ikke for at lave ballade eller udnytte det danske velfærds system.
Mange af disse indvandre søger statsborgerskab ikke fordi det er nødvendigt, men fordi de ønsker at bevise for dem selv og omgivelserne. De vil være danske.  De opdrager deres børn dansk. Man kan side stille det med de mange dansker der bosætter ude i verden hver år.

Flygtninge er her som udgangs punkt på tålt ophold, til forholdene i hjemlandet er genoprettet.  De skal jo hjem, så snart der er muligt. Genopbygning af hjemlandet, bør de jo deltage i. Det har jo aldrig været meningen at flygtninge skulle blive her resten af livet.

Udlændinge i Danmark skal følge dansk lovgivning og selv integrere sig i det danske samfund. De modtager den nødvendige undervisning på dansk. De skal jo lære sproget. Undervisningen skal også indeholde dansk kultur og hvordan vores land er bygget op. udlændinge skal lære ordsproget. Man skal yde før man kan nyde. Der skal stilles krav ellers må de retur.
Vi bør begrænse antallet af opholdstilladelser.
Familiesammenføring mellem udlændinge skal begrænses til et minimum.
Det er blevet et hit at sende børn / unge til Danmark som flygtninge. Formålet er familiesammenføring. Det skal stoppes.  Volds domme, terror og socialt bedrageri bør give straks udvisning. Eventuel afsoning bør ikke ske i Danmark. Hvis de ikke kan afsone i hjemlandet, bør Danmark indgå aftale med 3 lande. Det er jo rent hotel ophold i Danmark og mange gange bedre ind hvad de kom fra.
Sær regler for tyrker i tresserne bør naturligvis fjernes. Flygtninge og emigranter bør som minimum have samme regler som dansker, med hensyn til familiesammenføring. Gerne strammer.
Nu vil mange sige at det er alt for groft, men nej. Det er jo sådan hvis ønsker at bosætte os i et andet land. Nogen vil måske påpege at jeg har en grov holdning til udlændinge. Der må jeg bare sige nej. Jeg har mange venner og kollegaer der kommer fra udlandet. Problemet er bare få personer ødelægger det for mange. Der næst er Danmark et lille land og der må være en grænse for hvor mange mennesker der kan være her. Det betyder, nogen må ud før der er plads til flere.

Forsvaret er blevet udsultet gennem mange år. Det skal der rettes op på. Det virker som om folketinget bevist har afskaffet det danske forsvar, med henblik på at EU overtager opgaven. Værnepligten er næsten væk. Jeg er helt klart fortaler for værnepligt genindføres. Unge mennesker har godt af at lære disciplin, takt og tone. Rekrut tiden, de fleste husker det sener som en god tid og et godt springbræt til det voksne liv.

Læge mangel er et stort problem i Danmark. Det kunne løses på samme måde som jagerpiloter. Hvis Danmark tilbyder denne unikke uddannelse, bør man forpligte sig til at arbejde minimum 10 år som læge i Danmark. Som det er lige nu optager Sverige og Norge de fleste pladser. Efter studie tiden rejser de straks tilbage. Det betyder stor læge mangel. Det løser Danmark så ved at importere læger fra mellem østen. Der er dygtige læger, men store sprog problemer. Det er snart letter at vinde i lotto en at finde en dansk læge på vores hospitaler. Det er også en stille og rolig måde Mellemøsten overtager Danmark. Så der skal uddannes mange flere danske læger.

børene / unge – skole området.

Der er ved at være en opfattelse i Danmark, om at det er pædagoger og lære som skal opdrage børn. Det er helt klart et forældre ansvar. Så de ansatte kan udføre det job de er ansat til. Respekt til underviseren bør være et most. Naturligvis skal vi ikke tilbage til spanskrøret. Men som det er lige nu følger man næsten det er børn og de unge der bestemmer i skolen.

‘Børnepasning de første år. Det virker snart som små fabrikker. Det bør være en mulighed at forældre kan passe deres børn de første 2-3 år. Der er evidens for tryghed og omsorg betyder alt for de små. Det kan umuligt ske på samlebånd. Man taler om de første 1000 dage har en stor betydning for resten af livet. Hvor for man så mest tryghed og omsorg. Det må ubetinget være hos forældrene og ikke på fabrikker. Der vil naturligvis være undtagelser.

 Job center bør nedlægges.

Job center har kun skaffet arbejde til egne medarbejder. Jeg ønsker den gamle ordning tilbage. Arbejdsformidlingerne arbejde for borgerne fik et rigtigt arbejde.
Udenlandske arbejder tærer på vores velfærds ydelser. Det kan godt være de for en laver løn end dansker. Men problemet er de kan få sendt børene check til hjem landet. Det betyder at statskassen betaler lønforskellen. Det betyder så at dansk arbejdskraft bliver til side sat hvis de ikke kommer med løntilskud. Det giver jo ingen mening. Det er også et stort problem at de udenlandske arbejder kan tage understøttelsen og sociale ydelser med hjem. De er jo ikke til rådighed på arbejdsmarked, hvis de befinder sig i Polen. Igen en tåbelig beslutning fra EU.